Informuję, iż od dnia 12 czerwca 2018 r. rozpoczyna się przebudowa ulicy Gdańskiej.

Od 12.06.2018 do 14.06.2018 (etap I) wyłączona z ruchu komunikacyjnego zostaje ulica Gdańska na odcinku od skrzyżowania ulicy Gdańska/Rycerska/Warszawska do skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ulicą Śląską. Etap I polega na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej na ww. odcinku.

Od 14.06.2018 do 14.07.2018 wyłączona z ruchu zostanie ulica Gdańska na odcinku od skrzyżowania Rycerska/Warszawska do skrzyżowania Gdańska/Gdyńska.

Przystanki autobusowe dla linii A - Toruńska Kościół i B – Śląska, przeniesione zostają na ul. 11 Listopada/Szkolna, natomiast przystanek dla linii A -Toruńska/Szkolna zostaje przeniesiony na ulicę Szkolną (na wysokości posesji nr 15).