"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu informuje, że z dniem  5 lipca 2018 r. w związku z zakończeniem  prac drogowych  na ul. Roosevelta  został  przywrócony ruch autobusów.