Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. informuje o przywróceniu kursowania autobusów na linii B ul.Śląską oraz o zmianie przejazdu autobusu na linii A, która polega na przeniesieniu przystanku z ul. 11 Listopada/Szkolna na ul. Śląską.