"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach realizacji umowy o dofinansowanie Inwestycji w Infrastrukturę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach pn."Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 sztuk". 26 marca 2018r. zostały dostarczone pierwsze 3 sztuki niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów miejskich Solaris Urbino 12 IV generacji z napędem spalinowym Diesla z normą emisji spalin EURO 6. Wartość dofinansowania UE w ramach Funduszu Spójności wyniosła 3 570 tys. zł, natomiast dofinansowanie z budżetu Gminy Świnoujście wyniosło 3 700 tys. zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego, ekologicznego transportu miejskiego w Świnoujściu,  w tym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Świnoujściu poprzez zakup 6 ekologicznych autobusów. Projekt ma na celu wsparcie transportu publicznego i wynika z przygotowanego przez samorząd Gminy Miasto Świnoujście planu gospodarki niskoemisyjnej, obejmującego swoim zakresem zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością miejską. W obszarze transportu miejskiego korzyścią z realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Świnoujściu. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój transportu zbiorowego w Świnoujściu, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, atrakcyjności i komfortu w korzystaniu z usług tego typu.

FE IS RGB 1