Komunikacja miejska w Świnoujściu po 1945 roku przeszła liczne przeobrażenia i przekształcenia, tak od strony organizacyjno-prawnej, jak również techniczno-eksploatacyjnej. Zalążkiem obecnej firmy „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. była utworzona w 1957r. komórka komunikacji miejskiej przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świnoujściu. Do roku 1975 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świnoujściu świadczyło usługi przewozowe autobusami w ramach tzw. komunikacji masowej. Od 1 stycznia 1976r. na podstawie kontrowersyjnie przyjętej w Świnoujściu decyzji Wojewody Szczecińskiego, nastąpiła integracja wyżej wymienionej komórki komunikacji miejskiej z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. Od tej chwili, aż do maja 1991r., świnoujski oddział WPKM Szczecin świadczył usługi komunikacyjne na terenie Świnoujścia i Międzyzdrojów.

W maju 1991r. kolejna decyzja Wojewody Szczecińskiego podzieliła WPKM Szczecin na trzy niezależne przedsiębiorstwa: szczecińskie, stargardzkie i świnoujskie. Przez miesiąc firma komunikacyjna działała jako Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Świnoujściu, a od 1-go czerwca 1991r., po skomunalizowaniu, jako Zakład Komunikacji Miejskiej – zakład budżetowy, podległy Zarządowi Miasta Świnoujścia. Tak więc dopiero w 1991r. na podstawie uchwały Zarządu Miasta Nr 139/91 Zakład Komunikacji Miejskiej rozpoczął samodzielną kontynuację dotychczasowej działalności przewozowej.

W dniu 14.03.2005r. aktem założycielskim zawiązana została (na bazie zakładu budżetowego ZKM) „Komunikacja Autobusowa” Spółka z o.o., której 100% udziałowcem jest Miasto Świnoujście.

historia