Uchwała nr LX/482/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście

Pobierz treść uchwały