Rower w autobusie
  1. osoba przewożąca rower powinna wejść do autobusu środkowymi drzwiami i ustawić go w miejscu przeznaczonym do przewozu wózków;
  2. musi także stać przy nim w trakcie jazdy i wykorzystać pasy mocujące do zabezpieczenia roweru w trakcie przewozu;
  3. przed osobą z rowerem pierwszeństwo w przewozie mają osoby z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wózkami dziecięcymi;
  4. pasażer z rowerem, który znajduje się w pojeździe, ma obowiązek ustąpienia miejsca, gdy skorzystać z przejazdu chce osoba na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym. Rowerzysta musi wówczas opuścić pojazd wraz z rowerem;
  5. równoczesny przewóz przez pasażera roweru i przejazd osoby na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym, a także większej liczby rowerów, jeżeli z pojazdu nie korzysta osoba na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym, jest możliwy pod warunkiem uzyskania zgody od osoby kierującej pojazdem.