Opłata dodatkowa (dotyczy: Strefy Płatnego Parkowania)

Za nieopłacone parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

  1. 150 zł;
  2. 100 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieopłacenia parkowania.

W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu na parkingu bez wniesienia opłaty , użytkownik jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt). Opłatę dodatkową należy zapłacić w parkomacie (postępując zgodnie z instrukcją) lub na rachunek bankowy zarządcy w terminie 7 dni od jej wystawienia.

W przypadku gdy opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od nieopłacenia parkowania koszt jej wynosi 100,00 zł (słownie złotych: sto).

Opłatę dodatkową należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany na dokumencie opłaty dodatkowej.