W celu otrzymania abonamentu, Wnioskujący zobowiązany jest w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) okazać do wglądu pracownikowi wydającemu abonament, podczas składania wniosku, po jednym z dokumentów wskazanych w odpowiednim rodzaju abonamentu.

  1. Abonament nabywa się w Biurze SPP przy ul. Grunwaldzkiej 72, 72-600 w Świnoujściu.
  2. Abonament może zostać wystawiony jedynie przez uprawnionego pracownika Operatora SPP w Świnoujściu.
  3. Abonament wystawia się na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku o jego wydanie w Biurze SPP. Druki do pobrania są na stronie internetowej https://www.ka.swinoujscie.pl/ lub bezpośrednio w biurze SPP.