"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozwój i poprawa jakości komunikacji pasażerskiej w Świnoujściu poprzez zakup taboru autobusowego" i w ramach tego zadania zakupiła pod koniec września 2010r. 10 szt. nowych, niskopodłogowych autobusów marki Solaris Urbino 12. Powyższe zadanie inwestycyjne było współfinasowane w 83,07 % (tj. w kwocie 5.543.208,16 zł) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.6 „Zintegrowany system transportu publicznego”. Sfinansowanie pozostałej kwoty w 16,93 % leżało po stronie Beneficjenta tj. „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o.

 

Poniżej zdjęcia autobusów, które 09.10.2010r wyjechały na ulice Świnoujścia.

15201 07092010

15201 070920101

zzp8020014

Zakup taboru autobusowego