Plac Mickiewicza przy Urzędzie Miasta

LPCzas postojuUżytkownikStawka w okresie od 01.05 do 30.09 [zł]Stawka w okresie od 01.10 do 30.04 [zł]
1 1 godzina wszyscy użytkownicy 0,00 0,50
2 każda kolejna godzina wszyscy użytkownicy 4,00 3,00
3 1 doba

wszyscy użytkownicy
+ uprawnienie do ulgi 50%
dla 5 osób
w przejazdach komunikacją miejską
w dniu postoju*

20,00 12,00
4 1 tydzień

wszyscy użytkownicy

100,00 75,00
5 1 miesiąc

dla posiadacza Karty Wyspiarza lub Karty Wyspiarza Senior

50,00 25,00
6 1 miesiąc

dla pozostałych użytkowników

150,00 100,00
7 1 miesiąc

dla pracowników:
Miejskiego Domu Kultury, Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia,
TBS Lokum Sp. z o.o., Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
Centrum Usług Wspólnych

25,00 25,00