Parkuj i Jedź (P&R)
przy ul. Norberta Barlickiego

LPCzas postojuUżytkownikcena [zł]
1 16 godz.

wszyscy użytkownicy
w czasie doby parkingowej
+ uprawnienie do ulgi 100%
dla 5 osób
w przejazdach komunikacją miejską
w dniu postoju*

0,00
(bezpłatnie)
2 powyżej 16 godz.

naliczana jest kara porządkowa.

- kara porządkowa jest naliczana za każdą
kolejną dobę postoju od momentu upływu
16 godzin prawidłowego czasu postoju.

200,00
(kara porządkowa)