"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu zachęca do korzystania z usług wynajmu autobusów.Oferujemy przewozy lokalne o charakterze okolicznościowym np.wesela,pogrzeby,konferencje itp.Naszą ofertę kierujemy także do szkół,placówek oświatowych i firm zainteresowanych przewozami zorganizowanymi na potrzeby grup uczniów lub pracowników.

Gwarantujemy:

  • wieloletnie doświadczenie na lokalnym autobusowym rynku przewozowym,
  • nowoczesny tabor autobusowy (autobusy marki SOLARIS URBINO i MAN),
  • bardzo dobry stan techniczny floty autobusowej,
  • bezpieczeństwo i wygodę pasażerów,
  • profesjonalne i indywidualne podejście do klienta,
  • atrakcyjną ofertę cenową.

Koszt wynajmu autobusu kalkulowany jest indywidualnie. Wpływ na cenę wynajmu mają następujące czynniki:

  • szacunkowa odległość przewozu,
  • czas wynajmu autobusu,
  • dodatkowe koszty.

 

Opłaty za wynajem autobusów w przewozach okazjonalnych w granicach administracyjnych miasta Świnoujście:

Lp. Rodzaj wynajmu Cena brutto w zł
(z podatkiem VAT)
1 Za jedną godzinę wynajmu autobusu 270,00
2 Za jeden kurs autobusu (do 30 minut) 160,00
3 Objazdy związane z remontami dróg - za jeden wozokilometr objazdu autobusu Wg aktualnej stawki 1 wzkm ustalonej z Gminą – Miastem Świnoujście w zleceniu zadań przewozowych na dany rok

Opłatę godzinową (w drugiej i kolejnej godzinie wynajmu) nalicza się z dokładnością do 15 minut licząc czas wynajmu od wyjazdu do powrotu autobusu do siedziby firmy – zajezdni autobusowej (z uwzględnieniem czasu przepraw promowych).

W uzasadnionych przypadkach tj. do przewozów o szczególnym znaczeniu społeczno-pożytecznym lub przewozów nagłych, nieplanowanych można stosować ceny umowne po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Kierownikiem ds. eksploatacyjnych.

Cennik zatwierdzony na podstawie wyciągu z Zarządzenia nr 2/KA/2024 Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki „Komunikacja Autobusowa” sp. z o.o. w Świnoujściu z dnia 15.04.2024r. (pobierz zarządzenie w formacie PDF)

Druk zlecenia wynajmu do pobrania: Zlecenie wynajmu.pdf

 

wynajem

Serdecznie zapraszamy !